Poslovne rešitve

Klimaj d.o.o.
Podbevškova 15
8000 Novo mesto

040 830 500

HVAC industrijski objekti

-VRF Sistemi

Podobno kot pri večjih poslovnih prostorih, lahko sistem VRF učinkovito uporabimo tudi za ogrevanje ter hlajenje industrijskih objektov. Sistemi so energetsko zelo učinkoviti, njihov velik izbor notranjih enot, pa lahko pokriva celovito rešitev za ogrevanje in hlajenje celotnega objekta.

-Toplotne črpalke ZRAK-VODA

Za učinkovitost proizvodnega sistema, je bistveno tudi udobje zaposlenih v delovnih procesih proizvodnje. Za učinkovito ogrevanje in hlajenje proizvodnih procesov, se lahko uporabi tudi toplotna črpalka ZRAK- VODA večjih zmogljivosti, za zadostitev potreb.

-Prezračevanje

Pri prezračevanju proizvodnje hale, je potrebno upoštevati, da se zagotovi natančno definirane klimatske ter mikroklimatske pogoje. Vse zavisi od same tehnologije in namembnosti industrije. Upoštevati je potrebno tudi primerno izmenjavo zraka ter izkoristek samih naprav.

-Komprimiran zrak

Poleg ostalih rešitev za podjetja, ponujamo tudi izvedbo komprimiranega zraka.

-Filtracija in odsesavanje

Ena ključnih zadev pri ohranjanju zdravja zaposlenih, je tudi odsesovanje in filtracija škodljivih plinov, hlapov in dimov v procesih proizvodnje. Je tudi izrednega pomena za samo varnost in na delovnem mestu.

-Zračne zavese

Za preprečitev vdora hladnega zraka ter posledično izgubo toplote skozi vrata, je smiselno uporabiti zračno zaveso, saj na ta način občutno zmanjšamo toplotne izgube objekta. Lahko se uporabi zračna zavesa z dogrelnikom, ki nam služi tudi kot kalorifer.